To jest trochę przerażające.

  • przerażający (active adjective) = frightening, appalling. (adv przerażająco