To jest trochę odrażające.

odrażający = active adj = disgusting, repulsive, repugnant. av odrażająco