To jest stary rękopis.

  • rękopis = mi = manuscript