To jest położone w Bostonie.

  • położony aj = located, situated