To jest mój problem. Poradzę sobie z nim. (Sentence Note)

  • radzić ‑dzę ‑dzisz radź impf, pf poradzić + D = to advise.
  • & sobie = manage, handle, deal with
1 Like