To jak szukanie igły w stogu siana.

  • stóg stogu mi.noun = stack (of hay, etc)