To ja się pomyliłem.(Sentence Note)

mylić -lę -lisz (impf), (pf) pomylić or omylić = mistake, deceive. ~ się = to be wrong, to be mistaken