To dziecko nawet nie wie, jak się dodaje.(Sentence Note)

  • dodać -dam -dasz -dadzą -daj (pf), (impf) dodawać dodaję -jesz = to add
  • dodatkowy (adj) = additional, supplementary. (adv) dodatkowo = additionally
  • dodatek -tku (mi noun) = supplement, addition, additive, accessory.