To dla ciebie ryzykowne. (Sentence Note)

ryzykowny aj risky, hazardous, risqué. av ryzykownie