To, czy przeżyjemy, zależy od szybkiego znalezienia wody do picia.

  • przeżyć ‑żyję ‑jesz pf, impf przeżywać = to live through, undergo, survive, take badly.
  • & się = to outlive usefulness