To było głupie z twojej strony, żeby odrzucić tę ofertę. (Sentence Note)

odrzucić -cę -cisz (pf), (impf) odrzucać = to cast off, away, reject, rebuff (e.g. an offer)

  • z twojej strony = phrase = on your side, on your part
  • miło z twojej strony = phrase = nice on your part = kind/nice/thoughtful of you