To było dzieło sztuki, o którym często mówili.(Sentence Note)

  • dzieło (noun) (dziele) = work (of art, literature)