To była ulga usłyszeć tę wiadomość. (Sentence Note)

  • ulga (f noun) (uldze) a relief, alleviation, mitigation
  • ulgowy (adj) ‘bilet ulgowy’ = reduced ticket/fare