To była długa przerwa.

  • przerwa f.noun = intermission, break, interruption, recess.
  • bez przerwy = ceaselessly, incessantly e.g. Pracowałem bez przerwy = I was working constantly.
  • To była długa przerwa = lit. It was a long break/hiatus = (often) It’s been a long time (e.g. since we saw each other)