Ten zwyczaj jest specyficzny dla Japonii.

  • specyficzny aj = specific. av specyficznie
  • More literally = This custom is specific to Japan.