Ten towar jest niedostępny.

  • niedostępny aj = inaccessible, out of reach. av niedostępnie