Ten słownik mi się bardzo przydaje.

  • przydać ‑dam ‑dasz ‑dadzą pf, impf przydawać ‑daję ‑jesz ‑dawaj +G = to add to.
  • & się = to be of use, beneficial, +Dat to, come in handy