Ten rodzaj bluzki zaczyna być przestarzały.

  • przestarzały aj = obsolete, out‑of‑date, antiquated