Ten przepis wciąż obowiązuje. (Sentence Note)

obowiązywać -zuję -jesz (impf), (pf) zobowiązywać = to obligate, be in force, be in effect, be observed

przepis mi.noun= 1] rule, law, regulation 2] recipe, formula, provision