Ten posąg wyobraża wolność. (Sentence Note)

  • (impf) wyobrażać = to represent (in this context)