Ten pies gryzie. (Sentence Note)

Note: gryźć (gryzę -ziesz gryzł gryźli) (impf), (pf) ugryźć or pogryźć = to bite, gnaw. ~ się = to fret

gryzie cię sumienie = your conscience is bothering you.