Ten mężczyzna jest bardzo hojny. (Sentence Note)

  • hojny (adj) generous, lavish, munificent, liberal. (av) = hojnie
  • hojność (f noun) = generosity