Ten fakt poznali wszyscy. (Sentence Note)

poznać ‑am ‑asz pf, impf poznawać ‑znaję ‑jesz ‑znawaj = to meet, come to know, recognize.