Ten dom jest znacznie lepszy niż jego własny. (Sentence Note)

  • znaczny (adj) significant. (adv) znacznie significantly, much
  • znaczący (adj) significant. (av) znacząco
  • znak (f noun) sign, mark, signal, token
1 Like