Ten dom jest nawiedzony. (Sentence Note)

  • nawiedzony aj haunted, obsessed, +Instr by
  • nawiedzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf nawiedzać = 1] to strike (of disease, etc) 2] to haunt