Ten chłopiec nie okazał strachu. (Sentence Noun)

Note: okazać (okażę -żesz) (pf), (impf) okazywać (-zuję -jesz) = to show, demonstrate, display. ~ się turn out, prove to be. ‘On okazał się draniem’ = He turned out to be a scoundrel.