Telefon to jednak genialny wynalazek.

  • wynalazek ‑zku mi = an invention
  • genialny aj = ingenious. av genialnie
  • jednak av or conj = however, though, nevertheless

Telefon to jednak genialny wynalazek = more literally = However, the telephone is an ingenious invention.