Tego nie można przeoczyć, to zbyt ważne.

przeoczyć ‑czę ‑czysz pf, impf przeoczać = to overlook, omit, disregard