Tę zasadę można stosować w każdym przypadku.(Sentence Note)

  • stosować -suję -jesz (impf), (pf) zastosować = to apply, to put to use.
  • & się do + Gentive = adapt to, comply with
1 Like