Te dwie cechy wykluczają się wzajemnie.

wykluczyć ‑czę ‑czysz pf, impf wykluczać = exclude, expel. preclude. ostracize

wykluczać się wzajemnie = to exclude each other / to be mutually exclusive (two different things that cannot happen simultaneously)