Tchórz z ciebie! (Sentence Note)

Tchórz z ciebie = phrase = (literally, a coward from you) = You’re a coward.