Tamtej nocy było bardzo duszno.

duszny aj = stifling, sticky, sultry (weather). av = duszno = stuffy (weather). /// duszno mi tu = it’s stuffy in here