Talerz wyślizgnął się jej z ręki i rozbił o podłogę.

wyślizgnąć się ‑nę ‑niesz pf, impf wyślizgiwać się ‑guję ‑jesz z+G = to slip out of