Taka wypowiedź wywoła reakcję.

  • wypowiedź f.noun = statement, pronouncement, utterance