Tak wiele w tym pokoju nienawiści, tak mało dobroci.

  • dobroć f.noun = goodness, kindness dla+G toward