Tak w ogóle, skąd jesteś? (Sentence Note)

Tak w ogóle = anyway …, by the way …