Tak poza tym, widziałem go wczoraj. (Sentence Note)

  • poza (in this context) prep + Instr = besides, outside of, except for. poza tym = besides that
  • tak poza tym = lit, so/as/and besides that = 1] by the way 2] besides that / anyway 'Tak poza tym, nie mogę o tym gadać moimi przyjaciółmi. = Besides that/Anyway, I can’t talk to my friends about it.
1 Like