Tak czy tak nie mam własnej opinii. (Sentence Note)

Tak czy tak = phrase = either way, anyway