Tak czy owak, nie musisz się martwić. (Sentence Note)

  • tak czy owak = phrase = one way or another / anyway