Ta zupa jest nadzwyczajna.

  • nadzwyczajny aj = extraordinary. av nadzwyczajnie = extraordinarily, extremely