Ta restauracja przyjmuje jedynie gotówkę.(Sentence Note)

przyjąć (przyjmę -miesz) (pf), (impf) przyjmować (-muję -jesz) = to accept, receive, adopt (attitude). (intransitive) ~ się = become accepted, catch on