Ta historia zmusiła mnie do myślenia o przyszłości Tokio.

  • zmusić ‑szę ‑sisz pf, impf zmuszać = force, cause, oblige (s.o. to do s.t.)