Ta działka jest moją własnością. (Sentence Note)

własność f.noun = property, possession