Szkoda, że Tom tego nie wiedział.

It’s more precise to translate it as “It’s a pity that Tom didn’t know that.”