Szekspir jest uznawany za największego dramaturga.

dramaturg mp = a playwright, dramatist