Szedł powoli, żeby dzieci mogły nadążyć.

  • nadążyć ‑żę ‑żysz pf, impf nadążać za+Instr = to keep pace with, keep up with