Sytuacja rozwija się szybko.(Sentence Note)

  • rozwinąć (-nę -niesz) (pf), (impf) rozwijać (transitive) = to develop, evolve, unfold.
  • (intransitive) ~ się