Święty Mikołaj mieszka na biegunie północnym.

biegun mi ‑a = 1] pole (of the compass). 2] rocker (of chair).