Świętowanie Bożego Narodzenia jest zwyczajem.

  • zwyczaj mi.noun = custom, habit
  • zwyczajowy aj customary. zwyczajowo
  • zwyczajny aj ordinary, common. av zwyczajnie
  • nadzwyczajność f.noun = s.t. extraordinary
  • nadzwyczajny aj = extraordinary. av nadzwyczajnie extraordinarily, extremely
  • nienadzwyczajny aj = not unusual, normal, average, unremarkable. av nienadzwyczajnie