Świat oparty jest na złotej zasadzie: kto ma złoto, ten ustala zasady.

  • ustalić ‑lę ‑lisz pf, impf ustalać = to set, determine, ascertain, establish (eg facts)